Language Specialist Intern (Vietnamese)
🇻🇳

Language Specialist Intern (Vietnamese)

Giới thiệu

🚀 Creatrip là một nền tảng nội dung & thương mại phân phối thương hiệu “Hàn Quốc” trên khắp thế giới. Chúng tôi đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa thông tin và thương mại Hàn Quốc để người dùng toàn cầu có thể sử dụng các dịch vụ của Hàn Quốc một cách dễ dàng như người Hàn Quốc.

KOREA YOUR WAY 🇰🇷 : www.creatrip.com

✅ Số người dùng hàng tháng: 1,7 triệu người (100% là người nước ngoài)

✅ Series B: Khoản đầu tư tích lũy 15,1 tỷ won (Altos Ventures, NICE Investment Partners, BASS Investment)

Bối cảnh tuyển dụng

Bằng cách mở rộng các dịch vụ với mục tiêu "giúp người nước ngoài có thể tận hưởng và trải nghiệm phong cách sống của Hàn Quốc", Creatrip đang nỗ lực để thu hẹp khoảng cách mà người nước ngoài cảm thấy khi họ muốn tiếp cận và sử dụng những dịch vụ của Hàn Quốc. Không chỉ dừng lại tại việc cung cấp thông tin, Creatrip đã phát triển thành một nền tảng tổng hợp, cung cấp thông tin và dịch vụ thương mại, ngay cả trong giai đoạn COVID-19 khi mà du lịch trở nên khó khăn. Đến nay Creatrip có hơn 1,7 triệu người nước ngoài sử dụng mỗi tháng. (Số tiền giao dịch trên nền tảng thương mại của Creatrip đang tăng một cách đáng kể, trung bình hơn 20%/ tháng! 🚀)

Vào năm 2022, Creatrip đang mở rộng lĩnh vực thương mại, nơi bạn có thể sử dụng nhiều dịch vụ của Hàn Quốc, như đăng ký trung tâm tiếng Hàn, phiếu quà tặng và các nội dung video. Chúng tôi đang đa dạng hóa các dịch vụ của mình tại nhiều quốc gia như Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam...

✔️ Dịch vụ Creatrip đang cung cấp

 • Cung cấp thông tin về các xu hướng tại Hàn Quốc
 • Dịch vụ du lịch Hàn Quốc (đặt chỗ, coupon giảm giá)
 • Dịch vụ order hàng Hàn (đặt hàng và giao hàng quốc tế)
 • Dịch vụ du học Hàn Quốc (trung tâm tiếng Hàn)

Mô tả công việc

Mục đích chính: Bản địa hoá các nội dung khác nhau từ Creatrip sang tiếng Việt một cách hoàn hảo.

Nhiệm vụ chính

✅ Việt hoá các nội dung như blog, nội dung mạng xã hội, video,… (90%)

✅ Tối ưu các nội dung vốn có bằng tiếng Việt (5%)

✅ Hỗ trợ giao tiếp bằng tiếng Việt trong trường hợp khẩn cấp (chăm sóc khách hàng…) (5%)

✅ Thực hiện các công việc dịch thuật tiếng Việt khác nếu có

Qualifications

Yêu cầu:

 • Người Việt Nam hoặc có trình độ tiếng Việt tương đương với người bản ngữ
 • Người có khả năng “bản địa hóa (Việt hoá)” các nội dung của Creatrip cho người Việt Nam một cách tự nhiên chứ không đơn giản chỉ là dịch thuật.
 • Người có khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn ở cấp độ kinh doanh (TOPIK cấp độ 5 trở lên)
 • Người có khả năng dịch nhanh (bản địa hóa) sang tiếng Việt
 • Người tỉ mỉ trong công việc, luôn kiểm tra công việc mà mình đã hoàn thành để đảm bảo không có các lỗi sai như lỗi chính tả, lỗi dịch thuật,…
 • Người có VISA có thể làm việc hợp pháp tại Hàn Quốc (F, D-10,...)

Ưu tiên:

 • Người có kinh nghiệm Việt hóa các bài blog, bài báo,…
 • Người đã có kinh nghiệm làm việc tại công ty Hàn Quốc hoặc công ty khởi nghiệp của Hàn Quốc
 • Người có kỹ năng chỉnh sửa ảnh cơ bản (Photoshop, Canva…)

Điều kiện làm việc:

 • Lương: 2,000,000 KRW / tháng
 • Giờ làm việc: Toàn thời gian (5 ngày/ tuần, 9 giờ/ngày, đã bao gồm 1 giờ giải lao)
 • Thời gian hợp đồng: 3 tháng (bao gồm 1 tháng thử việc, đãi ngộ trong thời gian thử việc và làm việc chính thức là như nhau)

Cách ứng tuyển:

 • Gửi CV về email : recruit.vietnam@creatrip.com Lưu ý: Ghi tiêu đề email theo mẫu [Facebook / Language Vietnam / Họ và tên]. Nếu không gửi tên email theo mẫu được yêu cầu, hồ sơ có thể không được xét duyệt.
 • Creatrip sẽ phản hồi những ứng viên vượt qua vòng hồ sơ và đến vòng phỏng vấn qua e-mail trong vòng 3 ngày làm việc. Nếu không nhận được phản hồi trong vòng 3 ngày làm việc, phỏng vấn sẽ không được tiến hành.
 • Địa chỉ: 서울 강남구 강남대로 484, 702호 (phòng 702, 484, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc)

🚀 '한국'이라는 브랜드를 전세계에 유통하고 있는 컨텐츠&커머스 플랫폼입니다. 글로벌 유저들이 한국을 한국인처럼 소비할 수 있도록 한국 관련 정보와 커머스 격차를 해소합니다.

✅ KOREA YOUR WAY 🇰🇷 : www.creatrip.com

✅ 월 방문자 170만명 (외국인 유저 100%)

채용 배경

🌏
사업 분야와 글로벌 확장

'한국인의 모든 라이프스타일을 즐기고 소비하는 것을 돕는 것'을 목표로 서비스를 확장하여 외국인들이 '한국'이라는 브랜드를 소비할 때에 느끼는 격차를 해소하고 있습니다. 한국의 라이프스타일을 즐길 수 있도록 돕는 크리에이트립은 여행이 없는 코로나19 기간에도 직구 커머스, 콘텐츠 등으로 성장하여 한달 170만 외국인이 사용하는 플랫폼으로 자리매김 했습니다. (역직구 커머스는 월 평균 20% 이상 로켓처럼 거래액이 늘고 있기도 해요! 🚀)

2022년에는 한국어, 선물 쿠폰, 영상 콘텐츠 등 한국을 즐길 수 있는 커머스로 확장 중입니다. 대만, 홍콩, 일본, 태국 등으로 수평적으로 핵심 역량에 기반하여 신나게 서비스를 다각화하고 있습니다.

✔️ 운영중인 서비스

 • 한국의 트렌디한 정보 컨텐츠 제공
 • 한국 여행 커머스 (예약, 할인)
 • 한국 역직구 (상품 해외배송)
 • 한국 유학 (어학당) 서비스

Job Details

Vietnamese Language Specialist (intern, 6month)

Main Goal: 크리에이트립의 다양한 형태의 콘텐츠를 트렌디한 베트남어로 완벽하게 로컬라이제이션합니다.

Main Job Duties

✅ 다양한 블로그, 소셜 미디어 콘텐츠, 화면, 영상 등을 베트남어로 로컬라이제이션 90%

✅ 다소 어색하게 번역된 베트남어 콘텐츠를 매끄럽게 다듬는 작업 5%

✅ 긴급한 베트남어 소통 보조 (CS 등) 5%

✅ 기타 발생하는 베트남어 번역 업무를 수행

Qualifications

Required:

 • 베트남인이거나 베트남인과 구별이 되지 않는 네이티브 수준의 베트남어 역량을 보유하신 분
 • 단순한 번역보다는 트렌디하고 자연스러운 베트남어를 활용하여 베트남인도 완벽하게 이해할 수 있도록 '로컬라이제이션'하는 능력을 가지신 분
 • 한국어를 비즈니스 수준 이상으로 구사하시는 분 (TOPIK 최소 5급 이상)
 • 신속하게 베트남어 번역 (로컬라이제이션) 작업이 가능하신 분
 • 꼼꼼하게 스스로 본인의 결과물을 점검하여 오탈자 등이 없는지 등을 스스로 체크할 수 있을 정도로 디테일에 민감하고 집착하시는 분
 • 한국에서 합법적으로 일할 수 있는 VISA (F, D-10 등)

Preferred:

 • 블로그나 트렌디한 글을 베트남어로 로컬라이제이션 해본 경험이 있으신 분
 • 한국 회사나 한국 스타트업 재직 경험을 보유 하신 분
 • 간단한 이미지 편집 능력 (매우 간단한 포토샵)을 보유하신 분

Conditions:

 • 급여: KRW 2,000,000원 / 월
 • 업무 시간: 풀타임 (주 5일 / 일 9시간 근무, 휴게 시간 1시간 포함)
 • 계약 기간: 3개월 (1개월 수습기간 포함, 수습기간 동안의 처우는 동일합니다)

How To Apply:

 • recruit.vietnam@creatrip.com 메일 제목을 반드시 [Language specialist / Vietnam / Name] 로 송부 부탁 드립니다. 이 부분이 지켜지지 않을 경우, 이력서 검토가 원활히 이루어지지 않을 수 있습니다.
 • 면접 할 사람에 한하여 영업일 3일 이내 메일로 회신 합니다. 만약 영업일 3일 이내 회신이 없으면 면접을 진행하지 않는 것입니다.
 • 주소: 서울 강남구 강남대로 484, 702호 (484, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea)